line-right
Feitelijke inzichten in volumes van de online vraag
KWANTITATIEVE MARKTOMVANG & -POTENTIE

FEITELIJKE INZICHTEN IN VOLUMES VAN DE ONLINE VRAAG

In sommige sectoren en branches worden geen absolute cijfers verzameld en gepresenteerd
door onderzoeksbureaus of brancheorganisaties. Enerzijds omdat ze er niet zijn. Anderzijds
omdat ze zich baseren op in het verleden behaalde rendementen en/of de organisaties hun
strategie bepalen op aannames van het verkoopteam en business partners. Real Life Market
Insights biedt alle inzichten om aannames en het onderbuikgevoel te toetsen op waarheid. De
salesorganisatie krijgt zo een solide, feitelijk fundament. Gun jezelf een voorsprong in de sector
of op de markt.

 • Waardevolle inzichten voor:
 • Bepalen van focus nichesSelectie van (online) distributiepartners
 • Spotten van nieuwe toetreders tot de markt
 • Feitelijke online marktpotentie
 • Nieuwe markten &; marktbenadering
 • Afstemmen productportfolio
 • Scherpe propositie

 • Resultaten:
 • Alle input voor het sales dashboard met feitelijke volumes en periodieke updates
Offline - Geografisch inzicht in waar jouw doelgroep zich bevindt
GEOGRAFISCHE MARKTOMVANG & -POTENTIE

OFFLINE - GEOGRAFISCH INZICHT IN WAAR JOUW DOELGROEP ZICH BEVINDT

Stop met het bepalen van de inzet van de salesactiviteiten op basis van historie en aannames.
Breng het geografische volume in kaart met Real Life Market Insights. Weet waar je toekomstige
fysieke salesactiviteiten het meest effectief zijn. Doe je voordeel met waardevolle inzichten in
merk- en productpopulariteit. Een helder antwoord op de vraag: waar moet ik met wat zichtbaar
zijn? Trendata is de indicator voor sales management, strategische campagneplanning en
vestigingsbeleid.

 • Waardevolle inzichten voor:
 • Concurrentieanalyse
 • Vestigingsbeleid
 • Outdoor campagnes
 • Bepalen van de online vraag
 • Datagedreven budgetallocatie op basis van feitelijke potentie

 • Resultaten:
 • Een salescockpit met budgetverdeling en periodieke updates
Online - Weet welke sites de online vraag afvangen
INZICHT IN LANDINGSPAGINA'S

ONLINE - WEET WELKE SITES DE ONLINE VRAAG AFVANGEN

Coop-marketingbudgetten worden doorgaans verdeeld op basis van gerealiseerde verkoop en
niet op basis van marktpotentie. Dat kan anders. Trendata weet niet alleen hoeveel vraag er
naar jouw product of dienst is, waar deze geografisch gezien vandaan komt, maar ook waar de
oriënterende afnemers zich online bevinden. Daarmee is Trendata een goed instrument om
richting te geven aan de verdeling van o.a. online campagnebudgetten, het coop-
marketingbudget en affiliate salesactiviteiten.

 • Waardevolle inzichten voor:
 • Bepalen van de geografische verdeling van de online vraag
 • Data-gedreven salesmanagement
 • Strategische marktbenadering
 • Effectieve en doelgerichte marketingcampagneplanning
 • Online concurrentieanalyse
 • Strategische affiliatemarketing en distributiepartnerkeuze

 • Resultaten:
 • Alle input voor het sales dashboard met feitelijke volumes en periodieke updates
line

STAY RELEVANT

Contact

Trendata
Haaksbergerstraat 67
7554 PA Hengelo
The Netherlands